fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ: ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За нас во компанијата БЛУ ЧИП ДООЕЛ Скопје, со седиште на Јадранска Магистрала бр. 14, 1000 Скопје, Вашата приватност е наш приоритет при исполнувањето на вашите желби и потреби. Ние постојано развиваме нови организациски и технички мерки за да се осигураме дека вашите лични податоци се обработуваат безбедно и дека ја штитиме вашата приватност и ви овозможуваме да ги остварувате вашите права според сегашната регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во врска со обработка на лични податоци и слободно движење на такви податоци.

Главната цел на овој документ е да ве информира за податоците што ги собираме, како се обработуваат и какво влијание може да има врз вас, т.е. заштита на правото на заштита на личните податоци предвидени со законодавството и кои се заштитени од нашето друштво преку Офицерот за заштита на личните податоци (офицер).

1. КОЈ УПРАВУВА СО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Вашите лични податоци ги собираат, управуваат и обработуваат лица овластени од раководството на контролата БЛУ ЧИП ДООЕЛ Скопје, под надзор на офицерот за заштита на личните податоци.За какви било прашања во врска со обработката на податоците или вашите права, контактирајте го офицерот за заштита на личните податоци: Харитон Гаџоски, е-пошта: [email protected] Tel: 022650999

2. КОИ СЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ СОБИРАМЕ?

Лични податоци се информации што можат да се користат за идентификување на физичко лице. Покрај „типичните“ информации за идентификација, како што се име, презиме, адреса, е-пошта или телефон, ова исто така вклучува и технички информации што може да бидат доделени на некое лице, како што е IP адреса.

 • Податоци за лична идентификација како што се: име, презиме, адреса, адреса за е-пошта, телефонски број.
 • Детали за контакт со клиентите, на пример: вид на барање за информации или жалба, датум на барање;
 • Информации за маркетингот, на пример: вид на маркетинг активност во која сте биле вклучени, датум на контакт, податоци собрани на веб-страници и / или мобилни апликации, поврзани податоци;

Всушност, сите лични податоци се доброволни, освен ако не ни се потребни заради склучување договор, исполнување на вашите барања или извршување функционалност за време на вашата посета на нашата веб-страница и без такви податоци не е можно да се постигнат наведените цели.

Податоци, кои ги собираме автоматски – Ние користиме различни технологии за да собираме и чуваме информации за вашите посети на нашите веб-страници, што може да вклучува употреба на колачиња или слични технологии за идентификување на вашиот прелистувач или уред. Ние ги користиме овие информации за управување со нашата веб-страница, откривање и спречување на неовластен пристап и подобрување на услугата за клиенти. Правната основа е наш легитимен интерес да го подобриме корисничкото искуство на нашата веб-страница и да обезбедиме персонализирана и релевантна содржина во согласност со вашите интереси.Кога ја посетувате нашата веб-страница, ние автоматски ги снимаме датумот, времето и времетраењето на вашата посета, како и името на вашиот интернет провајдер и веб-страницата од каде што сте дојдени. Автоматски добиваме информации за количината на преземени податоци, прелистувачот и оперативниот систем и уредот што ги користите. Податоците собрани автоматски ќе бидат анонимни откако ќе бидат собрани.

Важно е да се напомене дека оваа функционалност е целосно необврзувачка и ние не ја спроведуваме без ваше одобрување. За повеќе информации во врска со нашата политика за колачиња и упатства за управување со вашата согласност, посетете ја www.comoditahome.mk/cookies

3. КАКО ГИ СОБИРАМЕ И ЗА КОИ ЦЕЛИ СЕ КОРИСТАТ ВАШИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Ние собираме лични податоци кога Вие пополнувате формулар на нашата веб-страница, кога контактирате со нас преку е-пошта, телефон, кога ги посетувате нашите продавници или за време на други услуги под ваше овластување или на кој било друг начин на кој ги споделувате вашите податоци на доброволна основа. Општо земено, ние се обврзуваме да собираме само лични податоци потребни за целите за кои ги обработуваме. Вие сте одговорни за вистинитоста и точноста на личните информации што ни ги давате. Ние ги користиме вашите лични информации за различни цели:

ЦЕЛ
Ги користиме собраните податоци за:

 • Ви овозможуваат да нарачувате, купувате и плаќате производи преку Интернет,
 • За да погрижиме за клиентите на најдобар начин,
 • Да пообаме Ваше мислење за видовите производи што ги нудиме и дали сте задоволни од нив,
 • Да реализираме наградни игри и други промоции на производи,
 • Поддршка на клиентите во случај на проблеми со употребата на нашите производи.

ПРАВО
Оваа обработка на податоци е неопходна и оправдана со преддоговорниот однос што произлегува од вашето барање и се одвива со претходна ваша согласност.

МАРКЕТИНГ (ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ)

Секое собирање и обработка на вашите лични податоци што го надминува нашиот легитимен интерес ќе се изврши само со ваша eксплицитна согласност, како што е онаа за директен маркетинг со цел да ви ги доставиме нашите понуди. Доколку сакате да добивате персонализирани продажни понуди и попусти, бараме ваше одобрување затоа што сакаме да ви ги испратиме само најважните понуди прилагодени на вашите потреби и кои навистина ќе ве интересираат.Ако сте клиент на нашите производи или услуги, можеме да ве контактираме откако ќе купите некаков производ – освен во случај на жалба или повлекување побарано од вас – и да прашаме дали сте задоволни со нашите услуги.Кога контактирате со нашиот центар за повици, нашата цел е најдобро да ги исполниме вашите барања. За да обезбедиме докази за нашата деловна комуникација, вашите повици може да бидат снимени и зачувани во согласност со законот. Сепак, Вие имате право да се спротивставите на истото.По ваша согласност, како што налага законот, може да ве контактираме преку редовна пошта, телефон или е-пошта за да испраќаме персонализирани промотивни пораки, вклучително и новости за нашите производи, специјални понуди за купување, покани за настани или покани за учество во наградни игри.Ако сте клиент на нашите производи или услуги, може да ви испратиме информации за новости или поволности неколку пати годишно преку редовна пошта или е-пошта, засновани врз наш легитимен интерес – освен во случај на жалба или повлекување од ваша страна. Ова се прави со цел да ги зајакнеме нашите односи и да ве прашаме колку сте задоволни од нашите услуги и производи

ПРАВО
Оваа обработка на податоци се заснова на ваша експлицитна согласност и само доколку тоа е дозволено од вас, а се заснова на нашиот легитимен интерес (да обезбедиме релевантна содржина, да ги продлабочиме договорните односи со нови и постојни клиенти.

4. КОЈ ИМА ПРИСТАП ДО ТВОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Во нашата компанија, пристапот до вашите податоци може да го имаат само оние на кои им се потребни тие информации за да ги исполнат нашите договорни и законски обврски и само во оној степен што е неопходен, а сите тие се овластени од раководството на БЛУ ЧИП ДООЕЛ.

Одговорното лице ќе ги испрати вашите лични податоци до нашата матична компанија која е БЛУ ЧИП ДООЕЛ Скопје, во следниве случаи:

 • да се исполни нарачката кога ќе одлучите да купите производ;
 • да ги подобриме нашите услуги со спроведување на истражување дали сте задоволни од нашите услуги;
 • решавање на жалби/гаранција за побарувањата;
 • за статистички и извештајни цели;
 • за промотивни понуди

Ние ќе ги откриеме вашите лични информации само на оние кои се наведени во оваа Политика за приватност и нема да ги продаваме или тргуваме со нив. Ние гарантираме дека информациите што ни ги дадовте се безбедни кај нас.

5. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Право на пристап до податоци/информации: имате право да знаете кои лични податоци ги обработуваме, од кои извори и за кои цели го правиме тоа. Соодветно на тоа, ви дозволуваме да контактирате со нас во секое време и да побарате да ви ги испратиме овие информации.

Вие исто така имате право да побарате корекција и бришење на податоците од нашата база на податоци во кое било време, со пополнување на формуларите што се објавени на Интернет на нашата веб-страница.

Право на корекција на податоци: имате право да побарате корекција на сите грешки во вашите лични податоци. Нашата работа е да обезбедиме точност на личните информации што ги обработуваме, а кои се трудиме да ги обезбедиме секој пат кога ќе ве контактираме. И покрај нашите најдобри напори, некои од податоците што ги обработуваме може да бидат неточни. Во овој случај, ние се обврзуваме да го исполниме вашето барање за корекција на податоците.

Право на бришење/заборавање на податоци: имате право да побарате да ги избришеме вашите лични податоци. Ние сме должни да го исполниме вашето барање, освен ако не треба да ги чуваме вашите податоци во согласност со законот. Офицерот за обработка (одговорно лице) се обврзува да ги избрише вашите лични податоци од сите бази на податоци или да ги направи анонимни, во врска со обработката за која сте дале ваша согласност.
Офицерот за заштита на податоци се обврзува да одговори на ова барање во рок од 30 дена по поднесувањето на барањето.

Право на жалба/приговор: Општата регулатива го гарантира правото на жалба за каква било обработка. Сите поплаки ќе се сметаат за повлекување на вашата согласност и соодветно на тоа, офицерот за обработка повеќе нема да ви испраќа никакви комуникации освен најпотребните.
За какви било прашања во врска со обработката на податоците или вашите права или во случај на злоупотреба на вашите податоци, контактирајте го офицерот за заштита на податоците Харитон Гаџоски преку е-пошта: [email protected]. Tel: 022650999.

Доколку има повреда на заштитата на вашите лични податоци што може да претставува голем ризик за вашите права и слободи, ние ќе ве известиме веднаш, по можност во рок од 72 часа. Кога станува збор за поплаки за обработка на лични податоци што не можеме да ги решиме директно со вас, ние соработуваме со релевантните регулаторни тела. Имате право на правна заштита. Можете да контактирате со Агенцијата за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија. Пред секоја апликација, контактирајте не за да го решиме вашиот проблем заедно.

6. КОЛКУ ДОЛГО ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ?

Во согласност со прописите, ние се обврзуваме да ги чуваме вашите лични податоци само за времето потребно за исполнување на специфичната цел на обработката. За да ги пресметаме овие периоди на чување на податоците, главно се потпираме на следниве критериуми:

 • времето потребно за обработка на барањето или жалбата;
 • вашиот интерес и вашите одговори на нашите промотивни пораки.
 • потребата да се задржи одредена историја на вашата комуникација со нас, за добро управување во нашите деловни односи;
 • нашите законски или договорни обврски.

Ние мора да чуваме некои од вашите лични информации во архивата за да можеме да одговориме на какви било судски спорови и за време на важноста на прописите пропишани со важечките закони. Сите податоци се чуваат во информатичката околина на Офицерот за обработка (одговорно лице), кој има многу високи безбедносни стандарди и вработува професионален тим кој работи на потенцијални проблеми.

Во однос на безбедноста на личните податоци и веб-страницата, се користат најнапредните безбедносни мерки, т.е. SSL сертификат кое ги криптира (шифрира) податоците помеѓу корисникот и серверот со безбедносно ниво SHA-256, користи анти-ДДос и анти-фишинг прокси ДНС помеѓу сервер и корисник, Cloudflare, исто така, на самата веб-страница има инсталирано апликација за безбедност на податоците. Додека, самиот сервер се наоѓа во а ЕУ (Германија) и ги исполнува сите правила на ЕУ за безбедност и работење со податоци.

7. АЖУРИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ

Ние редовно ја прегледуваме усогласеноста на нашата Политика за приватност. Нашата политика за приватност може да се промени со текот на времето. Во согласност со оваа Политика на приватност, ние нема да ги намалиме вашите права без ваша изречна согласност. Ние ќе ги објавиме сите промени во оваа Политика на приватност на оваа веб-страница и ќе ве известиме за какви било поголеми промени.

Ви благодариме за довербата и лојалноста. Април 2021 година

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ПЕРСОНАЛНИТЕ ПОДАТОЦИ

За да испратите апликација симнете тука: Барање на увид во лични податоци, потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected].

ИЗЈАВА ЗА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

За да испратите апликација симнете тука: Изјава за директен маркетинг, потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected].

ИЗЈАВА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

За да испратите апликација симнете тука: Изјава за отповикување на правото на користење на личните податоци за цели на директен маркетинг, потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected].

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За да испратите апликација симнете тука: Барање за пристап и исправка на лични податоци, потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected].