Eroll SHABI

CEO

Granita BUNARI

Drejtoreshë operative

Albina QARRI

Menaxhere për zhvillim produkti & brendi

Albana Gazija QAUSHI

Menaxhere e marketingut

Gazmend REXHEPI

Menaxher Financiar

Kreshnik SHEREMETI

Burime Njerëzore