EKIPI YNË

Përtej një pune të palodhshme që tregojnë, një rrugëtimi të pandalshëm dhe inovacionit që sjellin çdo ditë, ekipi ynë përbëhet nga njerëz që gëzojnë atribute tejet të mrekullueshme! Nuk është histori e zakonshme, të gjeni një grup personash që manifestojnë të njejtën dashuri për rritje, dhe në rastin tonë, ky grup personash përbën numrin e mbi 2500 punëtorëve!
Familja Comodita është e mbushur me ekspertë të fushave të ndryshme të punës, përfshirë këtu ekspertë të zhvillimit të produktit, prokurimit, shitjes, marketingut, logjistikës me eksport dhe import, reparteve të ndryshme të prodhimit, testimit dhe laboratorit, financave, shërbimit ndaj klientit, burimeve njerëzore dhe transportit.
Dhe i gjithë ky mekanizëm i madh i operimit, dëfton në arritjen e misionit tonë më të rëndësishëm që është përmisimi i kualitetit të jetës në familje dhe çdo shtëpi.

Eroll SHABI

CEO

Granita BUNARI

Drejtoreshë operative

Albina QARRI

Menaxhere për zhvillim produkti & brendi

Albana Gazija QAUSHI

Menaxhere e marketingut

Gazmend REXHEPI

Menaxher Financiar

Kreshnik SHEREMETI

Burime Njerëzore